Inkluderande klimatkommunikation, lovande nudging


Disrupt
disruption
Resurser för inkluderande klimatkommunikation och lovande klimatnudging / Tim Isaksson

För att lyckas åstadkomma en relativt smidig omställning från smutsiga bränslen och utarmandet av naturresurser till robusta samhällen och ett stabiliserat klimat räcker det inte med att underlätta mer produktiva konversationer. Inte heller är det tillräckligt att göra det lätt för folk att göra rätt. Tillsammans kan de två dock räcka långt för att motverka, bemöta och förbereda inför klimatstörningarna – och även lägga grunden för verkligt disruptiv politik och beteendeförändring. Därför erbjuder denna sajt överlappande, gratis resurser för inkluderande klimatkommunikation och lovande klimatnudging.

För att motverka klimatstörningarna, bemöta konsekvenserna som redan är här och förbereda oss på det som kommer behöver samhällets flöden, vanor och institutioner ställas om till bättre och mer stöttåliga former (vilka definitivt kan bli både frodande och vackra). Inkluderande klimatkommunikation är av största vikt för att se till att vårt vänliga klimat inte blir alldeles för ovänligt och för att i arbetet med att bemöta och förbereda oss inför klimatstörningarna samtidigt förverkliga omfattande samfördelar. Och att engagera folk börjar med att starta konversationer i termer som de är bekanta med och bryr sig om – att tala med människor snarare än till eller över dem. Mycket kan dessutom åstadkommas genom att arbeta med hjärnans skevheter och tumregler snarare än emot dem; så kallade nudgar har också stor potential för beteendeförändring. En nudge kan sägas vara en förändring i den fysiska eller psykiska miljön som påverkar ett beslut eller beteende på ett förutsägbart sätt utan att förändra incitament eller begränsa valfrihet.

Att tänka "antingen–eller" om dessa två ansatser är kontraproduktivt; "synergi" beskriver förhållandet dem emellan bättre – särskilt eftersom beteende ofta dikterar attityder snarare än tvärtom. Vi behöver tänka på och prata mer om klimatstörningarna och betona de värderingar som bygger ansvarstagande identiteter – och nudging kan underlätta denna utmaning genom att se till att viktiga men otillräckliga individuella beteendeförändringar inte kapar hela konversationen och fyller människors 'pooler av oro'. Dessutom överlappar de två ansatserna ofta, särskilt vad gäller att om-inrama kommunikation för att underlätta förståelse, starta konversationer på bättre sätt och väva effektivare narrativ. Relaterat till detta är att varken inkluderande kommunikation eller nudging är substitut för stark politik (vilket är nödvändigt) och aktivism (vilket expanderar debattens utrymme och med rätta hänger ut stora förövare). Snarare kompletterar och förstärker alla dessa sätt att åstadkomma institutionell och individuell beteendeförändring varandra i en positiv spiral.

Klimatkommunikation av traditionellt snitt har åstadkommit mycket över de senaste 30 åren, inklusive Parisavtalet. Men samtidigt har den alltför ofta lett till polarisering snarare än konstruktiv diskussion och samarbete. Och alldeles för länge har vi stått passiva inför kognitiva skevheter och tumregler som får oss att bete sig på sätt vi egentligen inte vill.

Disrupt Disruption innehåller och länkar till forskningsbaserade resurser vilka alla syftar till att tillhandahålla välbehövt momentum i byggandet av värderingsbaserat engagemang på alla skalor – individer, gemenskaper, rörelser, allt inom stöttande nätverk för engagemang – samt bygga miljöer som bättre främjar smart beslutsfattande och beteende som stämmer överens med individens önskemål. Sajtens tips inkluderar behovet av att tydligare förmedla exakt vad det är som hotas och varför det är värt att bry sig här och nu; att inte glömma bort hopp och visioner; och att alltid föreslå lösningar som ter sig meningsfulla för den man pratar med, må det vara en medmänniska, partner, följare, medborgare, politiker, företagsledare eller meningsmotståndare.

Resurser för inkluderande klimatkommunikation och lovande klimatnudging

Projekt (input välkommen!)

Tankeexperiment:
25 år av inkluderande klimatkommunikation

Jämförelser
Thought experiment screenshot. The link takes you to a page advocating inclusive climate communication. Thought experiment screenshot. The link takes you to a page advocating inclusive climate communication.

Inramningsquiz för nedladdning: Vilket fungerar bäst?

Quiz screenshot. The link goes to a fun PowerPoint/pdf that introduces the difference that inclusive climate communication can make. Quiz screenshot. The link goes to a fun PowerPoint/pdf that introduces the difference that inclusive climate communication can make.

Masteruppsats: Inramning av avgift & utdelning

Thesis screenshot. The link goes to a Lund University website containing the thesis. Thesis screenshot. The link goes to a Lund University website containing the thesis.

Länkar till projekt jag medverkat i

Guide & webinar: Hantera psykologiskt avstånd

Guide screenshot. The link goes to Climate Outreach's page for the guide/webinar about psychological distance. Webinar screenshot. The link goes to Climate Outreach's page for the guide/webinar about psychological distance.

Guide: Kommunikation av klimatstörningarnas osäkerheter

Guide screenshot. The link goes to Climate Outreach's page for the guide about communicating climate disruption uncertainty. Webinar screenshot. The link goes to Climate Outreach's page for the guide about communicating climate disruption uncertainty.

Guide:
Varför är folk fortfarande oövertygade om klimatstörningarna?

Guide screenshot. The link goes to Climate Outreach's page for the guide about why people are still unconvinced about climate disruption. Guide screenshot. The link goes to Climate Outreach's page for the guide about why people are still unconvinced about climate disruption.

Forskningsbaserad bildbank jag hjälpte till att bygga:
Climate Visuals

Climate Visuals screenshot. The link goes to Climate Outreach's climate communication image database. Climate Visuals screenshot. The link goes to Climate Outreach's climate communication image database.

Blandade korta texter

Gästkrönika på Climate Home: Klimatforskares kommunikation

Blog post screenshot. The link goes to a guest blog about climate scientists' communication I wrote for Climate Home. Blog post screenshot. The link goes to a guest blog about climate scientists' communication I wrote for Climate Home.

Gästblogg om Romson och Paris: Adderat psykologiskt avstånd

Blog post screenshot. The link goes to a post at Climate Outreach's blog I wrote about the November 2015 attacks in Paris. Blog post screenshot. The link goes to a post at Climate Outreach's blog I wrote about the November 2015 attacks in Paris.

Julbord som är inkluderande, positiva och nudgande

Screenshot of text. The link goes to a note on Disrupt Disruption's Facebook page. Screenshot of text. The link goes to a note on Disrupt Disruption's Facebook page.
X